Balkon en galerij keuren

Woon je in een (appartementen)complex met balkon(s) en/of galerij(en) en vind je ze er verdacht uitzien, dan is een beoordeling van belang bij de volgende punten:

Koudebruggen
Bij complexen die tussen 1945 en 1975 zijn gebouwd komen onveilige balkons voor. De betonkwaliteit was in die jaren minder dan die vandaag de dag. Tot in de jaren ‘60 werden de galerijen en de balkons doorgestort, waarbij een koudebrug (en dus vochtproblemen) voor lief werd genomen. In de jaren ’70 en ’80 werden ze uitgevoerd met een zogenaamde nokkenconstructie. Ook hier werd voorbijgegaan aan een koudebrug. Vanaf de jaren ‘90 tot heden worden isokorven (een constructief verankeringssysteem dat de bouwdelen thermisch scheidt) gebruikt, die de koudebruggen voorkomen.

Scheuren
Onderzoek het betonnen balkon van alle zijden en let op scheuren en in het bijzonder op de aansluiting met de gevel. Door scheuren in beton is de kans op roesten van het wapeningsstaal groot. Het roesten van de wapening is vaak plaatselijk en is aan het oppervlak niet zichtbaar. Door het roesten neemt de dikte van het wapeningsstaal af, wordt het draagvermogen minder en ontstaat er kans op bezwijken. In het ergste geval leidt dit tot een betonbreuk. In mei 2011 bezweek een deel van een galerij van een flatgebouw in Leeuwarden. Het ongeveer 2,5 ton zware galerijdeel nam toen in zijn val de lagergelegen galerijdelen ook mee.

(Strooi) zout
Vroeger gebruikte men vaak en veel strooizout om de galerijen te ontdoen van sneeuw en/of is. Strooizout tast het beton van de balkons aan. Weet je of dit jaren is toegepast, zorg dan dat je de balkons laat controleren. Uit onderzoek is gebleken dat op galerijvloeren doorgaans veel meer strooizout wordt gestrooid dan op balkons. Met uitzondering van balkons aan complexen die direct aan de kust staan, hier is de invloed van het zoute zeewater dagelijks, dus ook zonder strooizout. Het zout (chloride) veroorzaakt corrosie in de betonconstructie.

Balkonhek
Wanneer je balkons is voorzien van een balkonhek kijk deze dan goed na en controleer of deze nog goed vast zit aan de balkonvloer of aan de gevel en geen corrosie (roest) laat zien. Ziet het er verdacht uit en ben je niet zeker van je zaak laat dan de situatie zo snel controleren.

Doorbuiging
Check op afstand of je balkon doorbuigt. Neem in dat geval zeker contact op en laat je balkon zo spoedig mogelijk inspecteren.

Roest of lekkage
Bevinden er zich roest- of lekkageplekken op of onder het balkon, dan is dat een signalen dat het betonnen balkon is aangetast. Een onderzoek op korte termijn is dan gewenst.

Zware belasting
Een permanente zware belasting van het balkon dient te worden voorkomen. Informatie over de belasting staat vaak in het huishoudelijk reglement van je VvE. Er worden nog wel eens grote, zware bloembakken aan de rand van de balkons geplaatst die het risico op schade verhogen.

Uitkragend balkon
Heb je een balkon die is vast gestort aan de binnenvloer van de woning, dan is een inspectie aan te raden. Een zogenaamd “uitkragend” balkon is te herkennen aan de balkonvloer. Deze loopt van de binnenvloer van de woning door naar buiten. Onder de balkonvloer zit geen extra ondersteuning en dus komen alle klachten en belastingen te rusten op meest kritische punt, namelijk de aansluiting van de gevel op het balkon.

Na herstel
Als er een nieuwe coating is aangebracht of als betonrot in het verleden is hersteld, is ook een inspectie nodig. Oude balkonvloeren zijn vaak al een keer voorzien van nieuwe bovenlaag of vloercoating waardoor er eventueel oude scheuren in het balkon niet meer zichtbaar zijn. Dan nog kan er sprake zijn van putcorrosie (roesten van de wapening).

Afvoer bij aansluiting gevel
Als regenwater via een afvoer of goot weg loopt vlak bij de aansluiting van het balkon met de gevel, dan kan het regenwater in de balkonconstructie trekken en schade aanrichten.

Doorbuiging
Check op afstand of je balkon doorbuigt. Neem in dat geval zeker contact op en laat je balkon zo spoedig mogelijk inspecteren.

Is de constructie veilig, dan hoeven er geen maatregelen te worden getroffen. Indien dit niet het geval is dan is actie geboden. In veel gevallen betekent dit het verstevigen van de constructie door het aanbrengen van extra wapening of door het plaatsen van kolommen. In het ergste geval dient het balkon of de galerijvloer te worden vervangen.

In alle gevallen zijn het ingrijpende maatregelen die de nodige kosten met zich meebrengen.

De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk “in een staat te brengen, te laten komen of te houden” die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken raadt gebouweigenaren daarom aan

  1. hun gebouwen te inventariseren op de aanwezigheid van het betreffende type galerijvloeren;
  2. vervolgens de betreffende galerijvloeren te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige;
  3. en maatregelen te nemen als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is.

De gemeente kan de gebouweigenaren verzoeken om onderzoek uit te voeren. Indien een eigenaar hier geen gehoor aan geeft kan de gemeente handhavend optreden op basis van de zorgplicht (artikel 1a) in de Woningwet.

Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen 

Hebt u een vraag, wilt u een offerte aanvragen of wilt u graag gebruikmaken van onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact met ons op of gebruik het contactformulier.

Logo Mill Technisch beheer

Home
Contact

Onze Diensten
Schadeherstel
Inspecteren en adviseren
Uitvoeren en begeleiden

Vacatures

Copyright © 2020 Mill Technisch Beheer All rights reserved.

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy

LinkedIn

Contact
contact@milltechnischbeheer.nl
+31 6 14 81 62 22

Postadres
Postbus 105
6700 AC Wageningen

BTW nummer: NL003139382.B.86
KVK: 77040074